Posts Tagged bi silicone

Bi cao su thực phẩm silicone

Bi cao su thực phẩm silicone

Bi cao su thực phẩm silicone được làm từ nguyên liệu cao su silicone và được sử dụng nhiều trong các sàng rung thực phẩm, thức ăn, cám, sản xuất thuốc, hồ tiêu… Đặc tính của bi cao su thực phẩm silicone Bi có màu trắng được

Chi Tiết